Workshops

 • D

  e workshops bieden de mogelijkheid om in relatief korte tijd bekend te worden met mindfulness of een ander thema binnen de positieve psychologie. U kunt kiezen tussen diverse workshops variërend van 3 uur tot 6 uur in duur. De thema’s onder de volgende sectie vormen slechts een kleine greep uit de reeks van mogelijkheden. Het is altijd mogelijk de workshop aan te passen aan uw specifieke wensen.

  Kennis en praktijkgerichte oefeningen vormen een vast onderdeel van het programma. Het kennisgedeelte van de workshops bestaat uit korte presentaties waarbij een theoretische en wetenschappelijke achtergrond van het betreffende thema wordt geschetst . Het praktijkgedeelte laat u ervaren hoe de kennis toegepast kan worden. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf ervaren hoe het is om op een mindful manier om te gaan met  gedachten, afleiding en emoties. Uiteraard zijn er oefeningen die niet direct afkomstig zijn uit de mindfulness traditie, maar uit de westerse positieve psychologie. Deze oefeningen kunnen u laten ervaren hoe onze geest werkt en hoe we deze op een effectievere manier kunnen inzetten. Het praktijkgedeelte sluit telkens naadloos aan op de presentaties, waarbij er gezorgd wordt voor een gebalanceerde afwisseling tussen beide onderdelen. Er tijdens de workshops altijd voldoende ruimte om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

  • Mindfulness algemeen

   Deze workshop laat u kennismaken met mindfulness in de breedste zin van het woord. Kennis aspecten die aan bod komen zijn onder andere:
   –     de geschiedenis en oorsprong van mindfulness
   –     de componenten waar mindfulness uit bestaat
   –     welke plaats mindfulness inneemt binnen de bestaande psychologische theorieën en kennis
   –     welke processen er plaatsvinden als men mediteert
   –     wetenschappelijk onderzoek naar de korte en lange termijn effecten van mindfulness
   –     een kritische bespreking van de stand van zaken omtrent onderzoek naar mindfulness in de huidige wetenschap

   Tijdens het praktijk gedeelte kunt u kennis maken met:
   –     verschillende vormen van mindfulness meditatie
   –     de gevolgen van onderdrukken versus accepteren van gedachten
   –     automatische reacties en hun invloed
   –     de effecten van mildheid versus veroordeling

  • Mindfulness en eten

   Het thema van deze workshop is mindfulness en (verstoord) eetgedrag. Een toenemend aantal studies richt zich op de mogelijkheid van mindfulness om een problematische relatie tot eten te verminderen. Diverse aspecten van verstoord eetgedrag, zoals lichaams-ontevredenheid, zwart-wit denken, emotioneel eten en sterke verlangens naar eten blijken met mindfulness meditatie af te nemen. Deze workshop geeft een uitgebried inzicht in de wijze waarop mindfulness van invloed is op het ontstaan en de instandhouding van problematisch eetgedrag. In het praktijk gedeelte ervaart u onder andere hoe het is om mindful te eten en hoe mindfulness leert om te gaan met verlangens en negatieve gedachten.
  • Positieve Emoties

   Een van de belangrijkste kenmerken van gelukkige mensen is de aanwezigheid van positieve emoties. Binnen de positieve psychologie is er een groot aantal studies en interventies bekend die ons leren hoe we een positievere mindset kunnen creëren en daarmee ook meer positieve emoties kunnen ervaren. In deze workshop wordt naast de psychologie van emoties ook een reeks van oefeningen gedaan die laten zien wat er gebeurt als we ons op een andere manier gaan verhouden tot gebeurtenissen, onszelf en anderen. Zo zullen er tijdens het praktijk gedeelte oefeningen in dankbaarheid, optimisme, creativiteit, vriendelijkheid aan bod komen (zoals bijvoorbeeld “the three good things execerise”, “the best possible self visualisation” en “acts of kindness”).
  • Geluk

   Onderzoek laat zien dat er een relatie bestaat tussen de mate van mindfulness en geluk: gelukkige mensen zijn doorgaans meer mindful. De workshop richt zich op deze relatie en geeft inzicht in de redenen waarom mindfulness bijdraagt aan een hoger subjectief welbevinden. Het kennisgedeelte van de workshop behandelt vragen als:
   –     wat is mindfulness?
   –     wat is geluk?
   –     In hoeverre spelen genetische factoren een rol bij geluk?
   –     kunnen we mensen gelukkiger maken?
   –     hoe kan mindfulness bijdragen aan geluk?
   –     welke invloed heeft perceptie (de manier waarop we naar de wereld kijken) op ons welbevinden?
   –     hoe zien wetenschappelijke studies naar geluk er uit?Tijdens het praktijk onderdeel van de workshop komt onder andere aan bod:
   –     verschillende vormen van mindfulness meditatie
   –     de invloed van doelen en toekomst
   –     de invloed van een (ver)oordelende geest
   –     het cultiveren van dankbaarheid
   –     het veranderen van denken versus het veranderen van omstandigheden

   

 • De workshops zijn geschikt voor een uiteenlopend publiek. De inhoud wordt grotendeels aangepast aan uw wensen. Het is dus mogelijk om een workshop vorm te geven voor een publiek met een bepaalde specialisatie, zoals psychologen of psychotherapeuten, maar ook voor mensen zonder enige achtergrond of kennis van mindfulness of psychologie in het algemeen.

 • De kosten van de workshops zijn afhankelijk van de duur (3, 4 of 5 uur) en de vereiste aanpassingen (bijvoorbeeld doelgroep of specialisatie van thema). U kunt voor meer informatie en/of een offerte geheel vrijblijvend contact opnemen: info@mindfulness-extended.com