Opleiding Positive Psychology Coaching

 • From fixing what’s wrong, to building what’s strong

  De vraag “wat is er mis met mensen?” heeft centraal gestaan in het denken van veel psychologen en is de drijfveer geweest voor een grote hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek gedurende de 20e eeuw. Het is moeilijk te ontkennen dat dit een belangrijke vraag is. Door onze pogingen deze vraag te beantwoorden is er meer kennis ontstaan over de aard van verschillende soorten psychische problemen en zijn er effectieve behandelingen ontwikkeld voor een grote diversiteit aan psychische stoornissen. Een onvermijdelijk gevolg van de deze focus op de negatieve aspecten van welzijn en gezondheid is echter dat er binnen de psychologie een bijna exclusieve aandacht voor psychopathologie is ontwikkeld. De wetenschappelijke psychologie heeft zich disproportioneel gericht op pathologie en het repareren van problemen en heeft relatief weinig aandacht besteed aan factoren die “het leven de moeite waard maken”.

  Na de intrede van de 21e eeuw, begint er in toenemende mate aandacht te ontstaan voor een nieuwe vraag: “Wat zijn de kwaliteiten van mensen?”. Deze vraag staat centraal binnen de positieve psychologie, het vakgebied binnen de psychologische wetenschap dat zich richt op het identificeren en cultiveren van de kwaliteiten van mensen en het verhogen van welzijn. Positieve psychologie betreft waardevolle subjectieve ervaringen: welzijn, tevredenheid, aandacht voor het moment, hoop, optimisme en geluk (subjectief welbevinden). Positieve psychologie is echter niet een focus op het positieve zonder inachtneming van het negatieve. De positieve psychologie erkent negatieve emoties, falen en problemen als zijnde natuurlijke en belangrijke aspecten van het leven. Daar waar de traditionele psychologie zich voornamelijk bezig houdt met het verminderen van pathologie, dysfuncties en tekortkomingen, richt de positieve psychologie zich dus juist op het versterken van positieve eigenschappen van mensen, zoals hun kwaliteiten en vaardigheden.

  Wat we in de laatste 50 jaar geleerd hebben van de eerder beschreven pathologie-georiënteerde visie op het menselijk functioneren, is dat deze ons niet veel verder heeft geholpen in de zoektocht naar de preventiemogelijkheden van dergelijke serieuze problemen. Als er gekeken wordt naar de waardevolle ontdekkingen wat betreft de preventie van problematiek valt op dat deze voortkomen uit een perspectief dat gericht is op het systematisch vergroten van competenties, niet het corrigeren van zwaktes of het repareren van problemen. We hebben ontdekt dat er menselijke kwaliteiten zijn, zoals optimisme, mindfulness, moed en sociale vaardigheden die fungeren als buffer tegen mentale problematiek. Een belangrijke missie van positieve psychologie is daarom te begrijpen en te onderzoeken hoe deze positieve kwaliteiten versterkt kunnen worden. De kennis die uit deze onderzoeken voortkomt kan gebruikt worden om effectieve interventies vorm te geven die het welzijn van mensen structureel verhoogd.

  De kennis en technieken uit de positieve psychologie kunnen direct gebruikt worden in een klinische context alsook bij mensen zonder specifieke klachten om:

  • meer veerkracht (resilience) te ontwikkelen
  • persoonlijke waarden te identificeren en gedrag volgens deze waarden te bevorderen
  • een meer effectieve relatie tot problemen te ontwikkelen
  • algemeen welzijn (geluk) blijvend te vergroten
 • Mindfulness Extended biedt in samenwerking met SeeTrue Opleidingen (http://www.positieve-psychologie-opleiding.nl) een 8-daagse opleiding “Positive Psychology Coaching” aan. Deze opleiding geeft een uitvoerig inzicht in de theoretische achtergrond en de praktische toepassing  van de positieve psychologie. Na deze opleiding zijn deelnemers op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen de positieve psychologie en in staat een breed scala aan technieken doeltreffend te implementeren binnen hun vakgebied.

  Deelnemers worden opgeleid op om de vele technieken, meetinstrumenten en strategieën die de positiviteitspsychologie rijk is te gebruiken bij mensen waarvoor men bevoegd en bekwaam is om mee te werken vanuit zijn of haar vooropleiding. Daarnaast biedt de opleiding een diepgaand inzicht in de psychologische theorieën en processen die ten grondslag liggen aan deze technieken en interventies.


  Inhoud van de opleiding
  De opleiding heeft een totale studiebelasting van 75 werkuren, waarvan 48 contacturen. Er is wekelijks een selectie literatuur beschikbaar die nauw aansluit op het betreffende thema. Daarnaast zullen de oefeningen en toepassingen die tijdens de opleiding aan bod komen zelf thuis en tijdens de sessies uitgevoerd worden. De opleiding bestaat uit zorgvuldig samengestelde thema’s die in combinatie dan wel afzonderlijk in de praktijk te implementeren zijn. Zo zullen de volgende thema’s achtereenvolgens aan bod komen:

  • Week 1: Introductie Positieve Psychologie & Strength Finding
  • Week 2: Mindfulness
  • Week 3: Compassie
  • Week 4: Waarden en Motivatie
  • Week 5: Gedragsverandering
  • Week 6: Positieve emoties
  • Week 7: Identiteit / Het authentieke zelf
  • Week 8: Geluk


  Doelstellingen

  Na het volgen van deze opleiding:

  • Heeft de deelnemer diepgaand inzicht in de laatste ontwikkelingen en bevindingen op het gebied van de positieve psychologie
  • Kan de deelnemer zelfstandig gebruik maken van het grote aanbod aan interventies en oefeningen en deze flexibel inzetten binnen zijn/haar vakgebied.
  • Heeft de deelnemer beschikking over verscheidene meetinstrumenten om diverse aspecten van het functioneren van zijn/haar cliënt in kaart te brengen (zoals bijvoorbeeld subjectief welbevinden, waardegericht gedrag, mindfulness, compassie).
  • Heeft de deelnemer kennis over hoe de gegevens afkomstig van deze meetinstrumenten geanalyseerd en geïnterpreteerd kunnen worden.


  Indeling opleidingsdagen
  In de ochtend wordt het thema van de vorige werk en de opdrachten voor thuis nabesproken. Tevens wordt in de ochtend het nieuwe thema van de betreffende week geïntroduceerd. Tijdens het middag gedeelte zullen de oefeningen zelf toegepast worden en de technieken middels rollenspellen en demonstraties aan bod komen.

 • Alle deelnemers ontvangen het volgende materiaal:

   

  Werkboek
  Het werkboek vormt de handleiding van de training. In dit werkboek vindt u onder andere het wekelijkse programma, het huiswerk, verdiepende informatie en literatuurverwijzingen.

  Video
  Deelnemers krijgen toegang tot het online gedeelte van de training. Op een speciaal ontwikkelde website staan diverse filmfragmenten die per thema geordend zijn. Deze video’s zijn als ondersteuning en verdieping bedoeld.

  Literatuur
  Op de website treft u ook literatuur aan. Deze wetenschappelijke literatuur is per thema geordend. De documenten zijn in pdf-formaat te downloaden.

  Oefeningen
  Alle oefeningen die tijdens de 8 weken aan bod komen zijn allen direct te downloaden van de website. Naast de oefeningen die aan bod komen tijdens de opleiding treft u ook nog een reeks extra oefeningen aan.

 • Alle deelnemers krijgen toegang tot een speciaal ontwikkelde content website. Deze website beidt vele extra’s zoals films, meditatie tips, boeken tips, metaforen, audio bestanden etc. Hieronder treft u enkele screenshots van deze website aan.

 • De opleiding is bedoeld voor professionals die cliënten begeleiden in het verhogen van mentaal en/of fysiek welzijn, zoals psychologen, coaches, (personal) trainers, maatschappelijk werkers of adviseurs.

 • Data Training:

  De opleiding zal plaatsvinden op de volgende dagen: 3, 17, 24 oktober, 7, 14, 28, 5 en 19 december 2014. De bijeenkomsten vinden plaasts van 10.30-17.30 uur bij SeeTrue Maastricht, Duitsepoort 13 A te Maastricht (5 min. lopen vanaf het NS-station)

  De vereiste vooropleiding is minimaal een afgeronde HBO opleiding.

 • De kosten voor deze opleiding bedragen 1650 euro, inclusief werkboek en lunch. Aanmelden kan via de website: http://www.positieve-psychologie-opleiding.nl/