Missie

D

e missie van Mindfulness Extended is het versterken van de link tussen wetenschappelijke kennis omtrent mindfulness en de beoefening van mindfulness. Kort gezegd het verbinden van wetenschap en praktijk. Het toenemend aantal studies naar de effecten en werkingsmechanismen van mindfulness biedt een rijkdom aan inzichten, die in veel van de reeds bestaande trainingen niet of nauwelijks geintegreerd worden. De manier waarop Mindfulness Extended wetenschap en praktijk integreert heeft een aantal belangrijke voordelen:

Kwaliteitswaarborging

Wetenschap leert ons welke trainingen of interventies effectief zijn, voor wie zij waardevol zijn, wat de effecten zijn en hoe deze effecten versterkt kunnen worden. Dit maakt het mogelijk om trainingen te geven die zogenaamd “evidence based” zijn, met andere woorden waarbij er sprake is van aangetoonde effectiviteit. Hierdoor is het mogelijk een hoge kwaliteitsstandaard te waarborgen.

Inzicht

Wetenschap helpt om inzicht te krijgen in de processen die ten grondslag liggen aan mindfulness. Zij kan antwoord geven op vragen als: “Hoe werkt mindfulness?”, “Waarom is het zo moeilijk je aandacht te focussen?”, “Waarom raken we vaak zo verstrikt in onze gedachten en emoties?”, “Hoe creeert de menselijke geest problemen en hoe kunnen deze problemen worden overkomen? “, “Hoe kunnen we de menselijke geest effectiever benutten?” etc.

Toepassing

Wetenschappelijke modellen geven beter inzicht in het geestelijk functioneren. Zij maken het mogelijk om problemen makkelijker te herkennen en door toepassing van mindfulness aan te passen. Kortom, door wetenschappelijke inzichten te koppelen aan mindfulness versterken we het bewustwordingsproces en vergemakkelijken we de toepassing van mindfulness in dagelijkse situaties.

Recente ontwikkelingen

Wetenschap ligt wat betreft kennis over het algemeen zo’n 10 tot zelfs 20 jaar voor op de praktijk. Door mijn achtergrond, ik ben naast mindfulness trainer en coach tevens onderzoeker binnen de Universiteit van Maastricht, is er toegang tot en inzicht in de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen.  Dit inzicht is verwerkt in de trainingen, workshops en coaching. Hierdoor bent u er altijd van verzekerd dat u aan de slag gaat volgens de laatste effectief bewezen principes.

Doorontwikkeling

Aan de trainingen worden voortdurend wetenschappelijke onderzoeken gekoppeld zodat er inzicht wordt verkregen in hoeverre de trainingen effectief zijn en tot welke veranderingen zij leiden. Dit geeft deelnemers niet alleen de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun persoonlijke ontwikkeling, maar is voor ons tevens een manier om de kwaliteit van ons aanbod te garanderen en waar nodig verder te ontwikkelen en verbeteren.