Barbara Kuiters

 • D

  rs. Barbara Kuiters is psychologe, afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Na afronding van de master Sociale- en Gezondheidspsychologie, heeft zij zich gespecialiseerd in de toepassing van van positieve psychologie middels mindfulness. Verder is ze gecertificeerd als positieve psychologie coach en Acceptance and Commitment (ACT) trainer. Haar missie is de persoonlijke groei van mensen te optimaliseren door gebruik te maken van de vele handvaten die de positieve psychologie rijk is. Barbara heeft onderzoek verricht en trainingen verzorgd binnen de verslavingszorg (Mindfulness-based Relapse Prevention) educatie (5-7 jarige basisschoolleerlingen) en meegewerkt aan innovatietoepassingen (Philips Research Eindhoven). Met deze veldstudies tracht ze het inzicht te vergroten naar de effectiviteit van deze methode en de processen die ten grondslag liggen aan mindfulness, ACT en positieve psychologie.

  De trainings- en coachingstrajecten van Barbara hebben naast onderzoek en theorie een grote focus op de daadwerkelijke beoefening. Men kan de theorie volledig begrijpen, maar dit betekent niet dat men de inhoud heeft ervaren. De vertaling van theorie naar gedrag is waar duurzame gedragverandering plaatsvindt. Dit vereist herhaalde oefening en toepassing en zorgt dat de effecten verder rijken dan het training- en coachingstraject zelf.

  Positieve Psychologie
  Sinds enkele jaren geniet de psychologie van een nieuwe stroming: de zogenaamde positieve psychologie. Daar waar de traditionele psychologie zich voornamelijk bezig houdt met het verminderen van pathologie, dysfuncties en tekortkomingen, richt de positieve psychologie zich juist op het versterken van positieve eigenschappen van mensen, zoals hun kwaliteiten en vaardigheden. Barbara is direct met deze benadering de praktijk in gestapt. De trainings- en coachingstrajecten van Barbara richten zich naast mindfulness tevens op thema’s zoals veerkracht, dankbaarheid, compassie en motivatie. Door haar brede wetenschappelijke achtergrond is er een gevarieerd aanbod mogelijk, variërend van stress management tot stemmingsproblematiek.

   

  Meer info: http://www.barbarakuiters.com/

 • Mindfulness
  Sinds 2011 verricht Barbara onderzoek naar de effecten en werkingsmechanismen van mindfulness. De bevindingen van deze studies suggereren dat mindfulness een effectieve en efficiënte methode is om met uitdagende emoties en stress om te gaan. Tevens initieerde het onderzoek naar de effectiviteit van mindfulness als terugvalpreventie implementatie binnen de huidige verslavingszorg. Bovendien zijn de effecten van mindfulness zichtbaar op meerdere terreinen, variërend van verhoogde functionaliteit van het brein en geheugen tot het verminderen van angst en stemmingsproblematiek.

  Positieve Psychologie
  De positieve psychologie richt zich op het optimaal menselijk functioneren. Ze kijkt naar wanneer mensen floreren en houdt zich bezig met het vergroten van welbevinden op zowel individueel- als groepsniveau. De positieve subjectieve ervaring staat centraal: welzijn en tevredenheid evenals een positieve houding ten opzichte van de toekomst (optimisme, hoop en vertrouwen) en toont veelbelovende effecten. Een toename in positieve houding is gerelateerd aan een verhoogd perceptueel/cognitief vermogen, vertrouwen in eigen kunnen (self-efficacy), prestatie vermogen en het versterken van veerkracht. Barbara richt zich naast mindfulness ook op andere factoren die welzijn op een positieve manier kunnen beïnvloeden, zoals acceptatie, compassie, dankbaarheid en optimisme.

  Keuzevrijheid en Bewegingsruimte
  Het gevoel vast te zitten, geen kant op te kunnen of slaaf te zijn van de dagelijkse verplichtingen gaan ten koste van welzijn. Het leven lijkt te draaien op de automatische piloot: de controle (lijkt) uit handen. Zelfcontrole, ook wel zelfregulatie zijn processen die centraal staan in de trainings- en coachingstrajecten van Barbara. Door actief actie te ondernemen en in te grijpen in automatische patronen ontstaat er beweginsruimte en keuzevrijheid. De kwaliteit van leven neemt toe, opdat men zelf weer aan het stuur komt te staan. Barbara gebruikt een hands-on aanpak met veel oefeningen, en (gedrags)experimenten.

   

 • Opleidingen en Werkervaring

  2015 – heden Psycholoog, trainer, coach B.Empowered/Mindfulness Extended
  2015 – heden Product Manager Positive Psychology Program/Positive Psychology Toolkit
  2015 – 2016 Medewerking en Mindfulness trainer bij onderzoek naar stress- en hartcoherentie, Philips Research Eindhoven
  2014 – 2015 Onderzoeker naar de effecten van Mindfulness Based Relapse Prevention, Mondriaan Zorg Maastricht/Heerlen
  2015 – 2015 Opleiding tot Acceptance Commitment Therapy trainer, onder leiding van G. Jansen
  2014 –2014 Opleiding tot coach in Positieve Psychologie, onder leiding van Dr. H. Alberts
  2014 – 2016 Consultant en Logistiek ondersteuner SeeTrue Mindfulness
  2013 – 2015 Master Sociale- Gezondheidspsychologie, Universiteit maastricht
  2013 – 2014 Secretariaat Ethische Commissie Psychologie, Universiteit Maastricht
  2013 – 2014 Secretariaat Bestuur FPN, Universiteit Maastricht
  2011 – 2015 Universitair Tutor aan de FPN, Universiteit Maastricht
  2012 – 2013 Onderzoeker naar de implementatie effecten van mindfulness binnen basisschoolonderwijs, Vrije School de Berkel Zutphen
  2012 – 2013 Bestuursfunctie, penningmeester voor faculteitsvereniging FPN, Universiteit Maastricht
  2009 – 2012 Bachelor Psychologie en Neurowetenschappen, specialisatie biologische psychologie, Universiteit Maastricht