11
OKT
2016

Opleiding Strength-based Leadership

In samenwerking met U-care zal er in Oktober en November een opleiding Strength-based Leadership gegeven worden:

Dag 1: Strength Spotting: Het herkennen en inzetten van uw sterktes en de sterktes van uw medewerkers.
Tijdens deze dag leert u hoe u op verschillende manieren de sterktes van uzelf en uw medewerkers kunt identificeren, vergroten en inzetten om zowel veerkracht alsook prestaties te verhogen. Tevens leert u over de wetenschappelijke achtergrond van sterktes en hun belang in de context van werk. Een overzicht van de diverse Talent/Strength Spotting methodologieën (vragenlijsten, interview technieken, tools ..) worden aangereikt en in cases besproken.

Dag 2: Self-determination: Het vergroten van de zelfsturing en motivatie van uw medewerkers.
Onderzoek laat zien dat het zelf-organiserend vermogen van werknemers hun doorzettingsvermogen, effectiviteit en welzijn op de werkvloer in grote mate beïnvloedt. U leert hoe u de motivatie van uzelf en uw medewerkers nauwkeurig kunt analyseren en daarmee inzicht verkrijgt in het vergroten van zelfsturing en pro-actviteit. Diverse praktische methoden en inzichten in de wetenschappelijke literatuur omtrent motivatie vormen de basis van deze dag.

Dag 3: Mindful Leadership: Leiding geven met aandacht.
De laatste jaren is er een exponentiële toename zichtbaar in het aantal wetenschappelijke studies naar het thema mindfulness. Mindfulness betekent het richten van aandacht naar de ervaringen in dit moment. Onderzoek heeft onder andere laten zien dat een hogere mate van mindfulness gerelateerd is aan herstel van ziekte, een betere werk-privé balans, minder stress en beter omgaan met emoties op de werkvloer. Mindfulness is een sterkte die kan worden ontwikkeld. Tijdens deze dag leert u hoe u uw eigen mate van mindfulness kunt vergroten en hoe u kunt communiceren met uw medewerkers op een mindful manier. Tevens leert u hoe u de belangrijke balans tussen aandacht voor doelen en het huidige moment kunt bewaken.

Meer informatie:
http://www.ucare.nl/index.php/cms_categorie/131645/id/131645/bb/1/fm_parentid/131644